Słownik

charakterystyka oprogramowania: Patrz atrybut jakościowy.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

software product characteristic: See quality attribute.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]