Słownik

 

CMMI: Patrz Capability Maturity Model Integration - zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej (CMMI).

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

CMMI: See Capability Maturity Model Integration.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]