Słownik

debager: Patrz narzędzie do debagowania.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

debugger: See debugging tool.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]