Słownik

debager: Patrz narzędzie do debagowania.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

debugger: See debugging tool.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]