Słownik

dziedzina danych wejściowych: Zbiór, z którego pochodzą dozwolone wartości wejść. Patrz również dziedzina.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

input domain: The set from which valid input values can be selected. See also domain.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]