Automatyzacja testowania

Testowanie REST API dla początkujących w języku JAVA

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Celem szkolenia jest wprowadzenie do automatycznych testów integracyjnych, z naciskiem na część serwerową tzw. ‘backend’.
W ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się czym jest REST API, jaką pełni rolę w nowoczesnych systemach informatycznych oraz jak można je efektywnie testować, pisząc automatyczne testy w języku Java i korzystając z biblioteki RestAssured.
Na szkoleniu uczestnicy nauczą się tworzyć samodzielnie testy automatyczne oraz interpretować ich wyniki.

Zajęcia nastawione są na praktykę i pozwolą uczestnikom nauczyć się samodzielnie tworzyć automatyczne testy oraz interpretować ich wyniki poprzez ćwiczenia na rzeczywistych aplikacjach internetowych.

Zakres tematyczny

 1. Czym jest REST API
 2. Komunikacja z REST API oraz metody GET, POST, PUT, DELETE i PATCH
 3. Omówienie biblioteki Rest Assured
 4. Pisanie prostych testów oraz ćwiczenia
 5. Przetwarzanie i analiza odpowiedzi z serwera- JsonNode
 6. Budowa bazy dla frameworku testowego
 7. Podział frameworka na czytelne warstwy oraz ich omówienie
 8. Autentykacja i Autoryzacja
 9. Zarządzanie ciastkami (Cookies)
 10. Tworzenie i obsługa POJO
 11. Pisanie testów automatycznych przy użyciu frameworka
   

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla testerów manualnych i początkujących testerów automatyzujących, oraz wszystkich osób biorących udział w procesie tworzenia oprogramowania, potrafiących programować w języku Java, JavaScript lub Python na poziomie podstawowym.

Szkolenie jest również dedykowane uczestnikom kursu „Praktyka automatyzacji testowania” jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Uczestnicy uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych.

Materiały edukacyjne

Jako uczestnik szkolenia "Testowanie REST API dla początkujących w języku JAVA" otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.  

 

Korzyści

 • Nauczysz się działania REST API, budowania podstaw frameworka testowego oraz pisania testów automatycznych.
 • Otrzymasz kod źródłowy aplikacji przygotowanej do testowania.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023