Automatyzacja testowania

Selenium WebDriver w języku python

3 dni
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Celem 3- dniowego kursu jest nabycie umiejętności automatyzacji weryfikowania elementów stron internetowych oraz ich poprawnego działania, a także automatyzacji przygotowania środowiska.
Warsztat stanowi wprowadzenie do automatyzacji testów stron internetowych przy użyciu narzędzi Selenium Webdriver, Docker oraz Selenium Grid. 

Zakres tematyczny

Sekcja 1 - Selenium Webdriver

 • Wprowadzenie do technologii webowych-HTML, Javascript, CSS, XHR i co dzieje się pod maską przeglądarki internetowej
 • Pisanie scenariuszy testowych w oparciu o aplikacje web
 • Jak lokalizować elementy na stronie internetowej- xpath
 • Pisanie własnych metod wspomagających
 • Dynamicznie generowane strony internetowe i jak sobie z nimi radzić-oczekiwanie na elementy
 • Automatyzacja scenariuszy testowych
 • Wypełnianie formularzy
 • Sięganie po atrybuty elementów oraz ich wartości

Sekcja 2 - Docker

 • Wprowadzenie do technologii Docker i automatyzacji przygotowania środowiska
 • Docker Hub
 • Obrazy
 •  Kontenery
 • Budowanie i uruchamianie obrazu
 •  Interakcja z kontenerem, na którym będzie uruchamiany kod zautomatyzowanych testów

Sekcja 3 - Selenium Grid

 • Wprowadzenie do technologii Selenium Grid
 • Uruchamianie testów zdalnie
 • Obiekt Options- jak uruchomić test na konkretnej platformie dostępnej w
 • Selenium Grid

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w języku programowania Python na poziomie podstawowym lub średnio-zaawansowanym.
Szkolenie jest również dedykowane uczestnikom kursu „Praktyka automatyzacji testowania”, jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Automatyzacja testów w Selenium WebDriver w języku Python” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, zestaw ćwiczeń oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Dowiesz się, jak działają strony internetowe pod maską oraz co definiuje poprawne działanie serwisów.
 •  Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie pisania testów automatycznych frontend i automatyzacji przygotowania środowiska przy użyciu popularnej technologii Docker oraz zdalnego uruchamiania testów automatycznych na platformie Selenium Grid, co stanowi krok na przód w kierunku rozwoju kariery zawodowej w zakresie automatyzacji testowania.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023