Automatyzacja testowania

Postman - automatyzacja testów REST API

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Cel szkolenia

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z jednym z najpopularniejszych narzędzi w obszarze testów API. 

Kursanci poznają m.in. podstawy wysyłania zapytań oraz wykonywania testów API w narzędziu Postman, praktyczne sposoby na wykorzystanie dodatkowych funkcji narzędzia, a także możliwości rozwinięcia projektu o wsparcie dodatkowych narzędzi np. ciągłej integracji. 

Zakres tematyczny

1.   Podstawy REST API
•    Czym jest oraz czym różni się od innych rodzajów API
•    Metody HTTP
•    Kody odpowiedzi
2.    Postman – podstawy
•    Przedstawienie narzędzia i jego funkcji
•    Budowanie zapytań
•    Analiza odpowiedzi
•    Kolekcje zapytań
3.   Zmienne i środowiska testowe
•    Co to jest zmienna i jak jej użyć
•    Jak i po co używać środowisk testowych
•    Zasięgi zmiennych
•    Import i eksport zmiennych/środowisk/kolekcji
4.   Pre-request scripty i testy
•    Czym są?
•    Użycie skryptów w ramach kolekcji
•    Asercje i walidacja schematu JSON
5.    Data Driven Testing i dynamiczne środowisko testowe
•    Walidacja logiki funkcjonalnej
•    DDT z wykorzystaniem plików CSV
•    Obsługa błędów w testach API
6.    Autentykacja (autoryzacja HTTP)
•    Wprowadzenie do OAuth 2.0 i rodzaje autoryzacji
•    Procedura autoryzacji i obsługa jej mechanizmu na przykładach
7.    Budowa projektu z wykorzystaniem fundamentów jęz. JavaScript:
•    Podstawy językowe
•    Newman
           i.    Wprowadzenie
          ii.    Export danych i uruchomienie testów z poziomu linii poleceń (CLI)
•    Export kolekcji
•    Uruchamianie testów z wykorzystaniem Newman oraz Node.js
•    Raportowanie
8.   Zagadnienia dodatkowe
•    Mock services
•    Integracja z CI

Przed szkoleniem

Kto może wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest testerom oprogramowania, którzy chcieliby poznać specyfikę tego popularnego narzędzia, by móc wykorzystywać je w codziennej pracy. 

 Szkolenie jest odpowiednie również dla osób nie mających doświadczenia w testowaniu API bądź nie znających zaawansowanych zagadnień technologicznych.

 

Jak się przygotować?

Nie wymagamy od uczestników posiadania wiedzy programistycznej. Zaletą warsztatu jest dopasowany program, uwzględniający podstawy testów API oraz rozwiniętej budowy projektów automatyzacji testów w narzędziu Postman.

Szkolenie zakłada korzystanie ze sprzętu komputerowego, zatem będziesz zobowiązany do przyniesienia własnego laptopa. Specyfikacja przygotowania środowiska zostanie udostępniona  przed rozpoczęciem warsztatu.

Metody szkolenia

Kurs w przeważającej części ma charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Postman - automatyzacja testów REST API” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl

Korzyści po szkoleniu

  • Nauczysz się praktycznego wykorzystania narzędzia Postman do wykonania testów API zgodnie z dobrymi praktykami.
  • Dowiesz się,jak w prosty sposób rozszerzyć swój projekt o uruchamianie testów z poziomu linii komend (CLI).
  • Nauczysz się wykorzystywać podstawy języka programowania JavaScript w celu rozszerzenia możliwości swojego projektu.
  • Będziesz umieć samodzielnie tworzyć testy API opierające się o dobre wzorce automatyzacji testów w narzędziu Postman.

Trenerzy