Automatyzacja testowania

Selenium WebDriver dla początkujących

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych za pomocą narzędzia Selenium WebDriver. Jest to obecnie najbardziej popularne narzędzie w obszarze automatyzacji testów.

Szkolenie prowadzone jest w języku Java, a na prośbę klienta (dla grup zamkniętych) może zostać zorganizowane w językach Python, C# lub JavaScript.

Kurs ma charakter rozbudowanego warsztatu - z każdym omawianym tematem uczestnicy tworzą kod testów automatycznych.

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska do pracy w oparciu o środowisko deweloperskie Eclipse IntelliJ lub Visual Studio Code
 • Wprowadzenie do Selenium
 • Selenium WebDriver
  • Klasa WebDriver
   • Sterowniki przeglądarek
   • Konfiguracje
   • Podstawowe operacje
  • Klasa WebElement
   • Lokalizowanie elementów na podstawie selektorów
   • Operacje na elementach
  • Klasa WebDriverWait
   • Oczekiwanie na element
   • Oczekiwanie na zdarzenie
 • Wprowadzenie do PageObjectPattern i PageFactory
 • Wprowadzenie do Data driven testing
 • Wprowadzenie do Selenium Grid

Przed szkoleniem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią programować w języku Java, JavaScript lub Python na poziomie podstawowym oraz znają podstawy i rozumieją język HTML.

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Selenium WebDriver dla początkujących”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik kursu posiądzie umiejętność instalacji i obsługi narzędzia Selenium. Nauczy się optymalnie przygotowywać skrypty testowe. Będzie gotowy do podjęcia pracy z narzędziem.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023