Automatyzacja testowania

Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego.

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie z narzędzia Selenium WebDriver skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z użycia tego narzędzia, nauczyć się optymalizować swoją pracę oraz poznać zaawansowane techniki testowania.

Szkolenie prowadzone jest w języku Java, a na prośbę klienta (dla grup zamkniętch) może zostać zoragniozwane w językach Python, C# lub JavaScript.

Kurs ma charakter rozbudowanego warsztatu - z każdym omawianym tematem uczestnicy tworzą elementy frameworku testowego.

Zakres tematyczny

 • Selenium WebDriver – rozszerzenie podstawowych pojęć i technik
 • Budowa frameworku
  • Struktura projektu
   • Utworzenie podstawowych elementów - Framework Core
  • Konfiguracja testów i ich wykonanie
   • Properties
   • Parameters
  • Parametryzacja testów danymi testowymi
   • DataFactory
   • DataReader
  • Utils
   • Automatyczne logowanie przebiegu testów
   • Automatyczne raportowanie testów
   • Automatyczne wykonywanie screenshotów
   • Integracja z zewnętrznymi bibliotekami i narzędziami
  • Wzorce projektowe
   • PageObjectPattern i PageFactory dla zaawansowanych
  • RemoteWebDriver i Grid
   • Konfiguracja serwera i zdalnych maszyn
   • Uruchomienie testów na zdalnych maszynach
  • Rozwiązywanie problemów w pracy z frameworkiem
  • Testowanie aplikacji przy wykorzystaniu frameworka

Przed szkoleniem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią programować w języku Java, JavaScript lub Python na poziomie podstawowym oraz znają podstawy narzędzia Selenium WebDriver.

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik kursu rozszerzy swoją wiedzę w obszarze testów automatycznych przy wykorzystaniu Selenium WebDriver. Pozna zaawansowane techniki i możliwości narzędzia. Uczestnicy nauczą się jak napisać własny framework do testów aplikacji webowych lub też rozbudować już posiadany.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023