Automatyzacja testowania

Testowanie REST API dla początkujących w języku python

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w świat backendu i jego testowania, a konkretnie REST API przy użyciu Pythona.

Podczas trwania warsztatu przejdziemy przez tematy takie jak czym jest REST API, w jaki sposób się komunikuje i jak z niego korzystać. Będziemy również pisać podstawy własnego frameworka testowego podzielonego na warstwy, przy użyciu którego będziemy testować aplikację web przygotowaną specjalnie pod warsztat.
 

Zakres tematyczny

 

 • Czym jest REST API
 • Komunikacja z REST API oraz metody GET, POST, PUT i DELETE
 • Omówienie i analiza aplikacji web przygotowanej do testowania
 • Biblioteka requests i wysyłanie zapytań protokołem HTTP
 • Pisanie prostych testów oraz ćwiczenia
 • Omówienie oraz budowanie bazy frameworka testowego.
 • Podział frameworka na czytelne warstwy oraz ich omówienie
 • Przetwarzanie odpowiedzi REST API i konwertowanie ich na obiekty
 • Autoryzacja basic authentication oraz wbudowanie automatycznej autoryzacji do frameworka
 • Obsługiwanie zwrotnych kodów HTTP oraz ich weryfikacja
 • Dziedziczenie klasy unittest.TestCase oraz rozbudowanie jej o własne metody testowe
 • Pisanie testów automatycznych przy użyciu frameworka
 • Uruchamianie testów jedną komendą - Makefile.

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Warsztat kierowany jest do osób ze znajomością języka Python na poziomie średnio zaawansowanym (warto na przykład wiedzieć czym są klasy), chcących wejść w świat bardzo popularnych aplikacji REST API i ich testowania.

Nie jest wymagane doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Szkolenie jest również dedykowane uczestnikom kursu „Praktyka automatyzacji testowania”, jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.
 

Metody nauczania

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie REST API dla początkujących w języku python", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, zestaw ćwiczeń, kod źródłowy aplikacji REST API przygotowanej do testowania (którą można uruchomić lokalnie, aby kontynuować pisanie testów również po warsztacie), a również oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Nauczysz się działania REST API, budowania podstaw frameworka testowego oraz pisania testów automatycznych.
 • Otrzymasz kod źródłowy aplikacji przygotowanej do testowania.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023