Automatyzacja testowania

Testy wydajnościowe w k6

3 dni (3 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie z narzędzia k6 skierowane jest do aktywnych zawodowo testerów z doświadczeniem w automatyzacji testów funkcjonalnych lub wydajnościowych.

Kurs ma charakter rozbudowanego warsztatu - z każdym omawianym tematem uczestnicy rozbudowują projekt testowy, tj. piszą testy wydajnościowe.

Zakres tematyczny

 1. Teoria - podstawy
 • Definicja testów wydajnościowych
 • Typy testów wydajnościowych
 • Ryzyka związane z późnym wykryciem błędów wydajnościowych
 • Co należy mierzyć przy testach wydajnościowych?
 • Metodologia i setup testów wydajnościowych
 • Percentyl i inne pojęcia ze statystyki
 1. Setup aplikacji
 • uruchomienie projektu
 • omówienie testowanej architektury (Javowa aplikacja napisana w Spring Bootcie udostępniająca testowane API REST)
 • uruchomienie projektu z testami
 1. Praktyka - razem piszemy testy w K6 i Javascripcie
 • K6 i Node - setup projektu z Typescriptem, Babelem i Webpackiem
 • Praca ze statycznych danymi testowym w formacie *.json lub *.csv
 • Generowanie losowych danych testowych za pomocą kodu
 • Zapisywanie i ponowne użycie wartości z odpowiedzi HTTP (np. tokena JWT)
 • Sprawdzanie requestów
 • Profilowanie ruchu
 • Czyszczenie danych testowych
 • Analiza raportu z testów wydajnościowych
 1. Teoria - zaawansowane
 • Definiowanie wymagań
 • Asercje funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • Load balancer i jego znaczenie dla testów wydajnościowych
 • SLIs, SLAs, SLOs
 • Wprowadzanie jasnej i zrozumiałej metryki wydajnościowej, raportowanie dla biznesu i menedżerów

Przed szkoleniem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy programowania (najlepiej w JavaScript).

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych. Nie zabraknie również niezbędnej teorii.
 

Materiały szkoleniowe

Na szkolenie przygotowane jest dedykowane środowisko testowe i zalążek projektu, który ułatwi wdrożenie k6 we własnej firmie.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik po szkoleniu nabędzie podstawową wiedzę jak tworzyć testy wydajnościowe przy użyciu narzędzia k6, na podstawie której będzie mógł tworzyć bardziej zaawansowane scenariusze w swojej pracy.

Trenerzy