Automatyzacja testowania

Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

SoapUI to doskonałe narzędzie wspomagające testy funkcjonalne, obciążeniowe oraz bezpieczeństwa. Wyróżnia się przede wszystkim łatwością obsługi i dużą funkcjonalnością. Jego możliwości wykraczają poza protokół SOAP i pozwalają testować aplikacje wykorzystujące technologie REST, JMS, AMF oraz JDBC. Korzystając z języka Groovy możliwa jest też jego rozbudowa.

Celem warsztatu jest nauczenie od podstaw, zaawansowanych możliwości SoapUI.

Uczestnicy opanują sposób efektywnego wykorzystania zmiennych, języka Groovy oraz XPath/XQuery w testach funkcjonalnych i obciążeniowych. Nabędą również podstawowych umiejętności z zakresu testów bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 • Podstawy pracy z aplikacją SoapUI
 • Protokół HTTP, testy aplikacji WWW
  • Nagrywanie testów w SoapUI
  • Nagrywanie testów z wykorzystaniem proxy
  • Modyfikacja zapytań
  • Prosta weryfikacja odpowiedzi
 • Testowanie usług opartych na protokole SOAP
  • Podstawowe informacje o protokole SOAP
  • Zmienne i wyrażenia w SoapUI
  • Wykorzystanie XPath do weryfikacji odpowiedzi
  • Symulacja prostych usług SOAP
  • Integracja SoapUI z serwerem aplikacji
 • Groovy
  • Podstawy języka Groovy
  • Przetwarzanie dokumentów XML
  • Symulacja złożonych usług z Groovy’m
 • Techniki testowania oprogramowania
  • Modularyzacja testów
  • Random Testing
  • Data-Driven Testing
 • Testowanie i symulowanie usług REST
  • Podstawowe informacje o architekturze REST
  • Testowanie usług REST
  • SoapUI jako serwer REST
 • Testowanie z wykorzystaniem baz danych
 • Testy obciążeniowe z SoapUI
 • Testy bezpieczeństwa z SoapUI
 • Raportowanie
  • Standardowe możliwości raportowania
  • Integracja z oprogramowaniem BI
 • Automatyzacja testów
 • Utrzymanie testów, uaktualnianie definicji WSDL
 • Możliwości SoapUI Pro

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone dla testerów oprogramowania, programistów oraz uczestników kursu „Praktyka automatyzacji testowania” jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów.

Wymagana jest podstawowa znajomość programowania obiektowego oraz doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

 Warsztat nastawiony jest na praktykę, dlatego wykłady zajmują jedynie około 20% czasu szkolenia, resztę stanowią ćwiczenia praktyczne.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Korzyści

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili wykorzystać SoapUI do:

 • Przeprowadzania szybkich testów manualnych aplikacji HTTP, SOAP oraz REST
 • Testowania i wykorzystywania do testów baz danych
 • Tworzenia i przeprowadzania testów automatycznych
 • Tworzenia testów z wykorzystaniem technik Random Testing oraz Data-Driven Testing
 • Tworzenia i przeprowadzania testów obciążeniowych i bezpieczeństwa
 • Monitorowania i nagrywania rzeczywistych zapytań HTTP, REST oraz SOAP
 • Diagnozowania problemów związanych z integracją usług sieciowych
 • Tworzenia dostosowanych do własnych potrzeb raportów z testów
 • Symulowania działania usług SOAP oraz REST
 • Tworzenia symulacji uruchamianych na serwerach aplikacji
 • Testowania aplikacji wykorzystujących protokół SSL oraz WS-Security

Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • Technologii SOAP oraz REST
 • Wykorzystania języka Groovy
 • Wykorzystania XPath oraz XQuery

Trenerzy