Języki programowania dla testerów

JAVA dla testerów oprogramowania

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Celem szkolenia jest nauka podstaw programowania oraz przygotowanie uczestników do tworzenia własnych aplikacji, które mogą pomóc w testowaniu oraz do automatyzowania czynności testowych. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć okazję przećwiczyć m.in. tworzenie klas, metod, instrukcji warunkowych oraz debugowanie kodu.

Cele Szkolenia w zakresie Wiedzy, Umiejętności i Postaw:


Uczestnik zna, rozumie: 

 • Narzędzia Eclipse i IntelliJ
 • Konfigurację środowiska programistycznego
 • Podstawy języka Java, składnię języka Java oraz podstawowe pojęcia
 • Podstawy programowania obiektowego (OOP)
 • Podstawy zapisu i odczytu plików w Java
 • Podstawowe zasady testowania opartego na danych
 • Podstawowe techniki debugowania kodu
 • Zasady budowy testów, tworzenia zestawów testowych i używania asercji


Uczestnik potrafi:

 • Skonfigurować i efektywne korzystać z Eclipse i IntelliJ
 • Pisać proste programy w Java
 • Tworzyć klasy abstrakcyjne
 • Implementować testy oparte na danych
 • Wykorzystywać narzędzia do debugowania w środowisku programistycznym
 • Pisać i uruchamiać testy jednostkowe
 • Tworzyć zestawy testowe i stosować asercję do weryfikacji wyników testów


Uczestnik wykazuje: 

 • Dbałość o poprawną konfigurację środowiska pracy
 • Otwartość na naukę nowych narzędzi i technologii
 • Systematyczność i dokładność w pisaniu kodu
 • Chęć do ciągłego doskonalenia umiejętności programistycznych
 • Dbałość o przejrzystość i organizację kodu.
   

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska (Eclipse lub IntelliJ)
 • Podstawy języka Java
  • Składnia, słowa-klucze, podstawowe pojęcia
  • Typy danych
  • Operatory
  • Instrukcje sterujące
  • Pętle
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
  • Klasy, obiekty i metody
  • Dziedziczenie
  • Modyfikatory dostępu
  • Klasy abstrakcyjne
 • Obsługa plików
  • Zapis i odczyt
  • Wprowadzenie do DDT
 • Wyjątki
  • Obsługa wyjątków
  • Zgłaszanie wyjątków
 • Debugowanie kodu
 • Struktura projektu
 • Wprowadzenie do frameworków testowych (JUnit lub TestNG)
  • Porównanie frameworków
  • Budowa testów
  • Zestawy testów
  • Asercje

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, zaczynających lub chcących rozpocząć przygodę z programowaniem, a także do osób znających inny język programowania, którechcą poznać Javę.

Udział w szkoleniu rekomendowany jest szczególnie dla wszystkich testerów oprogramowania, którzy wiążą swój dalszy rozwój z automatyzacją testów, uczestników szkolenia „Praktyka automatyzacji testowania”, jako kolejny krok na drodze rozwoju kompetencji w obszarze automatyzacji testów, a także dla osób, które potrafią sprawnie obsługiwać komputer oraz mają chęć zdobycia wiedzy z podstaw programowania.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „JAVA dla testerów oprogramowania” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Posiądziesz podstawowe umiejętności programistyczne w języku Java potrzebne do tworzenia prostych aplikacji wspierających testowanie.
 • Będziesz mógł tworzyć testy automatyczne (np. Selenium).
 • Będziesz miał możliwość rozwoju w kierunku automatyzacji testowania i podniesienia swojej pozycji na rynku pracy.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023