Języki programowania dla testerów

JAVA dla testerów oprogramowania

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie z podstaw programowania skierowane jest do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z kodem źródłowym. Jest to przygotowanie do tworzenia własnych aplikacji, które mogą pomóc w testowaniu oraz do automatyzowania czynności testowych. Od uczestników nie jest wymagana wiedza z kodowania, a jedynie umiejętność obsługi komputera oraz analityczne i logiczne myślenie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć okazję przećwiczyć m.in. tworzenie klas, metod, instrukcji warunkowych oraz debugowanie kodu. Szkolenie prowadzone jest domyślnie w języku JAVA, jednak istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym języku, np. C# lub Python.

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska (Eclipse lub IntelliJ)
 • Podstawy języka Java
  • Składnia, słowa-klucze, podstawowe pojęcia
  • Typy danych
  • Operatory
  • Instrukcje sterujące
  • Pętle
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
  • Klasy, obiekty i metody
  • Dziedziczenie
  • Modyfikatory dostępu
  • Klasy abstrakcyjne
 • Obsługa plików
  • Zapis i odczyt
  • Wprowadzenie do DDT
 • Wyjątki
  • Obsługa wyjątków
  • Zgłaszanie wyjątków
 • Debugowanie kodu
 • Struktura projektu
 • Wprowadzenie do frameworków testowych (JUnit lub TestNG)
  • Porównanie frameworków
  • Budowa testów
  • Zestawy testów
  • Asercje

Przed szkoleniem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią sprawnie obsługiwać komputer oraz mają chęć zdobycia wiedzy z podstaw programowania.

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „JAVA dla testerów oprogramowania”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik szkolenia posiądzie podstawowe umiejętności programistyczne w języku Java potrzebne do tworzenia prostych aplikacji wspierających testowanie oraz będzie mógł tworzyć testy automatyczne (np. Selenium).

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023