Języki programowania dla testerów

JavaScript dla testerów oprogramowania

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych za pomocą narzędzia Selenium WebDriver. Jest to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów.

Wiedza programistyczna nie jest wymagana. Zaletą warsztatu jest dopasowany program, uwzględniający podstawy programowania oraz automatyzację testów.

 

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć m.in. tworzenie klas, metod, instrukcji warunkowych, debugowanie kodu oraz tworzenie struktury frameworku testowego.

Zakres tematyczny

 • Przygotowanie środowiska (Visual Studio Code)
 • Podstawy języka JavaScript
  • Składnia, słowa - klucze, podstawowe pojęcia
  • Typy danych
  • Operatory
  • Instrukcje sterujące
  • Pętle
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
  • Klasy, obiekty i metody
  • Dziedziczenie
  • Klasy abstrakcyjne
 • Obsługa plików
  • Zapis i odczyt
  • Wprowadzenie do DDT
 • Wyjątki
  • Obsługa wyjątków
  • Zgłaszanie wyjątków
 • Debugowanie kodu
 • Wprowadzenie do frameworka testowego (Nightwatch.js)
  • Sterowniki przeglądarek
  • Konfiguracje
  • Podstawowe operacje
 • Budowa frameworku
  • Struktura projektu
  • Utworzenie podstawowych elementów - Framework Core
  • Konfiguracja testów i ich wykonanie
  • Asercje
  • Parametryzacja
 • Utils
  • Automatyczne logowanie przebiegu testów
  • Automatyczne raportowanie testów
  • Automatyczne wykonywanie screenshotów
  • Integracja z zewnętrznymi bibliotekami i narzędziami
 • Wzorce projektowe
  • Page Object Pattern
  • Fluent interface.

Przed szkoleniem

Nie wymagamy od uczestników posiadania wiedzy programistycznej. Zaletą warsztatu jest dopasowany program, uwzględniający podstawy programowania oraz automatyzację testów.

Szkolenie zakłada korzystanie ze sprzętu komputerowego, zatem będziesz zobowiązany do przyniesienia własnego laptopa. Specyfikacja przygotowania środowiska zostanie udostępniona odpowiednio wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem warsztatu.

Metody szkolenia

Kurs w przeważającej części ma charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „JavaScript dla testerów oprogramowania”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie uczy podstaw programowania w języku JavaScript, co pozwoli Ci na tworzenie prostych aplikacji wspierających testowanie oraz samodzielność w tworzeniu testów automatycznych, np. w Selenium.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023