Praktyka testowania

Efektywne wykorzystanie AI w testowaniu: od ChatGPT do generacji kodu

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

W obecnym świecie technologii AI staje się kluczowym elementem w wielu aspektach rozwoju oprogramowania. Ten kurs ma na celu wyposażyć testerów w wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego wykorzystania narzędzi AI, takich jak ChatGPT oraz Cursor IDE w ich codziennej pracy.


Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie:

 • rozumiał, jak działa Large Language Model taki jak ChatGPT
 • umiał stworzyć efektywny prompt przyspieszający pracę
 • wiedział, jak efektywnie pracować z AI przy tworzeniu kodu testów automatycznych

Zakres tematyczny

 1. Jak działa ChatGPT?
  • Podstawowe pojęcia (AI, NLP, LLM, ChatGPT, prompt).
  • Podstawy działania modeli językowych (Tokenization, Embeddings, Attention Mechanism).
  • Wprowadzenie do uczenia maszynowego, sieci neuronowych i architektury Transformer
  • Trenowanie LLM
 2. Prompt Engineering czyli techniki i najlepsze praktyki tworzenia efektywnych zapytań:
  • Ogólniki - Prompt Engineering jako umiejętność wymagająca treningu
  • Szczegóły i Techniki:
   • Explain me like I’m five
   • Act as
   • Few-shot inference
   • Chain of Thought
   • Challenge me
  • W jakim języku promptować?
  • Wykorzystanie w testowaniu oprogramowania
   • Generacja danych testowych
   • Generacja przypadków testowych
   • Pair-testing
   • AI jako narzędzie do poszerzania wiedzy
  • Ćwiczenia praktyczne - generacja konfiguracji CI w GitHub Actions
 3. Cursor IDE – Integracja z AI:
  • Przegląd Cursor IDE i jego funkcji AI.
  • Praktyczne zastosowania AI w Cursor IDE w kontekście testowania.
  • Indeksowanie, bazy wektorowe i wyszukiwanie semantyczne. Jak Cursor pracuje z dokumentacją używanych narzędzi?
 4. Warsztaty i case studies:
  • Ćwiczenia praktyczne - piszemy razem testy automatyczne przy użyciu JavaScript/TypeScript i AI
  • Analiza efektywności pracy z AI. Co powinniśmy oddelegowywać a co pisać samodzielnie. 
 5. Testerski rozwój z AI
  • Ryzyka związane z korzystaniem z AI w pracy
  • Automatyczni agenci czyli przyszłość AI
  • Dalsze kroki nauki - OpenAI API
    

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy programowania (najlepiej w JavaScript).


Jak się przygotować?
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnych laptopów według instrukcji przekazanej przez trenera.
 

Metody nauczania

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych. Nie zabraknie również niezbędnej teorii.
 

Materiały edukacyjne

 • Prezentacja
 • Gotowy kod z podziałem na branche
 • Mikro board z dalszymi wyjaśnieniami
 • Roboczy dokument z linkami
   

Korzyści

 • Zrozumienie Modeli Językowych: Zdobędziesz dogłębną wiedzę na temat działania Large Language Models, takich jak ChatGPT, w tym podstawowych koncepcji AI, NLP, tokenizacji, embeddingów oraz mechanizmu uwagi.
 • Umiejętność stosowania Prompt Engineering: Nauczysz się tworzyć efektywne i celowe zapytania (prompty) do AI, co zwiększy efektywność i precyzję w generowaniu odpowiedzi przez modele językowe.
 • Wykorzystanie Cursor IDE w Praktyce: Poznasz funkcjonalności Cursor IDE, w tym jego zastosowanie w kontekście testowania
 • Praktyczne doświadczenie w tworzeniu testów automatycznych: Przez warsztaty i ćwiczenia praktyczne zdobędziesz doświadczenie w tworzeniu testów automatycznych przy użyciu JavaScript/TypeScript i AI.
 • Zrozumienie ryzyk i możliwości AI w Testowaniu: Uzyskasz wiedzę na temat ryzyk związanych z wykorzystaniem AI w pracy oraz perspektyw na przyszłość AI, w tym automatycznych agentów.
 • Interaktywne metody nauczania: szkolenie łączy w sobie warsztaty i część wykładową, pozwalając na naukę poprzez praktyczne działanie oraz zrozumienie teoretycznych podstaw.
   

Trenerzy