Praktyka testowania

Exploratory Testing MasterclassWarsztaty z testowania eksploracyjnego

1 dni (1 x 8 h)
polski
polski

Wiele powiedziano o testach eksploracyjnych. Jedni traktują to jako niczym nieskrępowane "klikanie" po aplikacji inni wynoszą to do rangi sztuki i swoistej filozofii. Niestety brak świadomości jak w sposób uporządkowany prowadzić eksplorację, kończy się niską efektywnością tego typu testów.
Przebyłem długą drogę, by w gąszczu różnych książek, wpisów na blogach, warsztatów i prezentacji opisujących kreatywne techniki testowania wypracować i opisać framework do wdrożenia testów eksploracyjnych. Razem z zespołem zorganizowałem ciąg Sesji Testów Eksploracyjnych. Podczas każdej sesji nauczyliśmy się, używaliśmy i omawialiśmy różne kreatywne podejścia do testowania. Niniejszy warsztat jest naszym eksperymentem w pigułce.

Na tym warsztacie dowiesz się, jak budować kompetencje niezbędne do sprawnych i kreatywnych testów w Twoim zespole. Na własnej skórze doświadczysz również technik, które zastosowaliśmy

Zakres tematyczny

 1. Kreatywność
  1. Czym jest i jak rozwijać kreatywności
  2. Wykorzystanie kreatywności w codziennej pracy
  3. Praktyczne narzędzia wykorzystujące kreatywność do generowania testów
 2. Myślenie i eksploracja
  1. Czym są testy eksploracyjne
  2. Jak wykorzystać je w codziennej pracy
  3. Testowanie eksploracyjne w usystematyzowany sposób
 3. Praktyka – testowanie eksploracyjne w sesjach
  1. Karta testów
  2. Organizacja i przygotowanie sesji testów eksploracyjnych
  3. Techniki wspierające kreatywne podejście do eksploracji
  4. Zastosowanie przekazanej wiedzy w praktyce - sesja live testing

Przed szkoleniem

W trakcie szkolenia będzie wykorzystywane narzędzie Miro, dlatego uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z tutorialem.

Metody szkolenia

Warsztat nastawiony jest na praktyczne wykorzystanie testów eksploracyjnych w codziennej pracy projektowej. Uczestnicy zapoznają się z teorią stojącą za omawianymi zagadnieniami a następnie będą mieli okazję przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Narzędzia stosowane w trakcie zajęć to dyskusje, praca w małych grupach, praca indywidualna, case study oraz sesja live testing.

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzyma pakiet informacji przekazywanych w trakcie warsztatów w skondensowanej formie oraz materiały wytworzone przez uczestników.

Po szkoleniu

Uczestnicy będą znali i potrafili wdrożyć techniki testowania eksploracyjnego we własnej organizacji.

Trenerzy