Praktyka testowania

Testowanie dostępności

1 dni (1 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Dostępność oprogramowania dla osób z ograniczeniami to nie tylko aspekt rozszerzania grona odbiorców, ale również spełnienie regulacji prawnych, przepisów dotyczących równego traktowania czy redukcja wykluczenia cyfrowego. Stopień trudności użycia oprogramowania przez użytkowników z niepełnosprawnością może być weryfikowany w ramach testów prowadzonych zarówno przez testerów, jak i prawdziwych użytkowników. Poznaj najważniejsze zasady i metody weryfikowania dostępności interfejsów.

Zakres tematyczny

 1. Osoba z niepełnosprawnością
  • Typy niepełnosprawności 
  • Wykluczenie cyfrowe
  • Narzędzia wspierające użytkowników 
 2. Uniwersalne zasady dostępności 
 3. Specyficzne reguły dostępności w zależności od typu oprogramowania
  • Internetowe
  • Mobilne
  • Desktopowe
  • Wbudowane - inne interfejsy
  • Dostępne dokumenty
 4. Standardy
  • WCAG 
  • WAI-ARIA
  •  WCAG2ICT 
  • Regulacje prawne
   • Krajowe Ramy Interoperacyjności
   • Ustawa o dostępności cyfrowej 
   • Europejska polityka dostępności
 5. Testowanie i analiza
  • Analiza wymagań i wytycznych na dostępność
  • Projektowanie testów dostępności
  • Wykonanie i raportowanie testów
  • Raportowanie defektów dostępności 
  • Techniki
   • Weryfikacja ekspercka
   • Testy z użytkownikami
   • Audyt dostępności
  • Narzędziowe wsparcie testów dostępności 

Jak się przygotować

Szkolenie wymaga posiadania podstawowych informacji o interfejsie aplikacji lub urządzeń.

Metody nauczania

Szkolenie z elementami warsztatu, połączone z praktycznymi przykładami na dostępnych aplikacjach. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie dostępnośc (Accessibility Testing)”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie slajdów opisujących zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

Dzięki szkoleniu nabędziesz umiejętność samodzielnego testowania dostępności interfejsów. Nauczysz się:

 • planować, analizować i raportować testy dostępności,
 • moderować testy z użytkownikami,
 • testować w oparciu o normy,
 • wykorzystywać pozyskane informacje do wdrażania zmian w interfejsie,
 • modyfikować UI pod kątem potrzeb niepełnosprawnych użytkowników.