Praktyka testowania

Testowanie wydajności

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak wydajność. Nabiera to specjalnego znaczenia zwłaszcza w przypadku projektów internetowych. Czas przetwarzania żądań przez serwer, baza danych czy też duża liczba użytkowników korzystających z aplikacji w tym samym czasie to tylko podstawowe sytuacje, które należy uwzględnić w testach.

Pierwszym etapem szkolenia jest poznanie aplikacji JMeter, SoapUI oraz narzędzi wykorzystywanych do monitorowania i optymalizacji działania aplikacji w systemach Linux oraz Windows. W kolejnych etapach uczestnicy analizują testowe aplikacje, określają ich wymagania, a następnie przygotowują i wykonują testy wydajnościowe. W trakcie testów interpretują wyniki i poszukują przyczyn napotkanych problemów. W etapie końcowym przygotowują raport i uczą się, jak efektywnie utrzymywać środowisko testowe.

Zakres tematyczny

 • Proces testowania wydajności
  • Metodyki
  • Typy testów wydajności
  • Proces testowy
  • Plan i strategia testu
 • Projektowanie testów - tworzenie skryptów testowych
  • Przykładowe scenariusze
  • Implementacja skryptów
  • Dobór danych testowych
  • Monitorowanie skryptów
  • Utrzymanie skryptów
 • Generowanie obciążenia
  • Ogólne zasady pracy generatorów obciążenia
  • Modelowanie obciążenia
  • Generowanie obciążenia na przykładzie aplikacji JMeter
  • Generowanie obciążenia na przykładzie aplikacji SoapUI
 • Monitorowanie pracy serwera aplikacji i bazy danych
  • Podstawowe metryki
  • Przykłady narzędzi do monitorowania pracy serwera Linux oraz Windows
 • Analiza wyników testów wydajności
  • Statystyki i metryki
  • Raportowanie wyników

Przed szkoleniem

Zalecane jest wzięcie udziału w kursie z podstaw testowania oprogramowania oraz wstępne doświadczenie w pracy jako tester.

Metody szkolenia

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego kursanci uczestniczą w procesie testowania wydajności przygotowanych aplikacji. W tym celu zapewniamy salę szkoleniową z odpowiednią infrastrukturą i komputerem dla każdego z uczestników.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia Testowanie wydajności (Performance Testing), otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik kursu posiądzie umiejętność określania wymagań wydajnościowych oraz przygotowania i wykonywania stosownych testów. Kursant dowie się, jak przygotować dobry raport z testów wydajnościowych, pozna odpowiednie narzędzia. Gotowość do wykonywania testów wydajnościowych przy użyciu stosownych narzędzi.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego