Praktyka testowania

Testy jednostkowe dla testerów

1 dni (1 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Testy jednostkowe (ang. Unit Test) są domeną programistów. Części weryfikacji i walidacji oprogramowania nie da się zrealizować jedynie przy użyciu metod niedeweloperskich.

Szkolenie ma na celu podnieść wśród testerów czarnoskrzynkowych (ang. black-box) wiedzę, na czym polegają i jak przeprowadzane są testy jednostkowe. Według powszechnej opinii testerzy boją się kodowania. Trening przybliża zagadnienie i udowadnia, że strach ma w tym wypadku niepotrzebnie wielkie oczy.

Zakres tematyczny

 • Czym jest testowanie jednostkowe?
 • Techniki testowania oparte o białą skrzynkę (white-box)
 • Poziomy testów kodu
  • Testy jednostkowe, czyli Unit Test
  • Testowanie integracji, czyli Integration Unit Test
 • Typowe błędy programistów
 • Metody eliminowania przyczyn i defektów programistów
 • Typy testów jednostkowych
  • Funkcjonalność
  • Wydajność
  • Bezpieczeństwo
  • Utrzymywalność
  • Niezawodność
 • Programowanie oparte na testach – Test Driven Development
 • Normy, standardy, dobre praktyki kodowania

Podczas zajęć pokazywane są działania na kodzie oraz wykonywane są ćwiczenia praktyczne:

 • Testy jednostkowe przy pomocy bibliotek
 • TDD
 • Pokrycie testowe
 • Projektowanie dobrych przypadków testowych z wykorzystaniem różnych technik

Szkolenie w wersji otwartej prezentowane jest na różnych językach kodowania.

Szkolenie w wersji zamkniętej może być dostosowane do języków stosowanych w środowisku zamawiającego (np. PHP czy język C).

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo nie zajmują się kodowaniem, a chcą swoją pracę poszerzyć o zagadnienie testowania białoskrzynkowego.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy na temat kodowania oraz testowania oprogramowania. 

Jak się przygotować?

Uczestnicy proszeni są przygotowanie własnych laptopów zgodnie z instrukcją przygotowaną przez trenera szkolenia.

 

Metody nauczania

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testy jednostkowe dla testerów” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu testów jednostkowych.
 • Nauczysz się dobierać stosowne metody, techniki oraz narzędzia.

Trenerzy