Automatyzacja testowania

Selenium WebDriver w języku python

3 dni
polski
polski

Warsztat stanowi wprowadzenie do automatyzacji testów stron internetowych przy użyciu narzędzi Selenium Webdriver, Docker   oraz Selenium Grid.

Celem 3- dniowego kursu jest nabycie umiejętności automatyzacji weryfikowania elementów stron internetowych oraz ich poprawnego działania, a także automatyzacji przygotowania środowiska.

Zakres tematyczny

Sekcja 1 - Selenium Webdriver

 • Wprowadzenie do technologii webowych-HTML, Javascript, CSS, XHR i co dzieje się pod maską przeglądarki internetowej
 • Pisanie scenariuszy testowych w oparciu o aplikacje web
 • Jak lokalizować elementy na stronie internetowej- xpath
 • Pisanie własnych metod wspomagających
 • Dynamicznie generowane strony internetowe i jak sobie z nimi radzić-oczekiwanie na elementy
 • Automatyzacja scenariuszy testowych
 • Wypełnianie formularzy
 • Sięganie po atrybuty elementów oraz ich wartości

Sekcja 2 - Docker

 • Wprowadzenie do technologii Docker i automatyzacji przygotowania środowiska
 • Docker Hub
 • Obrazy
 •  Kontenery
 • Budowanie i uruchamianie obrazu
 •  Interakcja z kontenerem, na którym będzie uruchamiany kod zautomatyzowanych testów

Sekcja 3 - Selenium Grid

 • Wprowadzenie do technologii Selenium Grid
 • Uruchamianie testów zdalnie
 • Obiekt Options- jak uruchomić test na konkretnej platformie dostępnej w
 • Selenium Grid

Przed szkoleniem

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w języku programowania Python na poziomie podstawowym lub średnio-zaawansowanym. 

Metody szkolenia

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Kursanci uczą się obsługi narzędzia poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Automatyzacja testów w Selenium WebDriver w języku Python”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, zestaw ćwiczeń oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnicy dowiedzą się, jak działają strony internetowe pod maską oraz co definiuje poprawne działanie serwisów.  

Nauczą się także pisania testów automatycznych frontend, automatyzacji przygotowania środowiska przy użyciu technologii Docker oraz zdalnego uruchamiania testów automatycznych na platformie Selenium Grid.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023