Języki programowania dla testerów

C# dla testerów oprogramowania

3 dni (3 x 8 h)
polski
polski

Szkolenie z programowania w C# skierowane jest do osób, które chcą zacząć przygodę z kodem źródłowym w kontekście przygotowania do automatyzacji testów oprogramowania. Od uczestników nie jest wymagana wiedza z kodowania, a jedynie umiejętność obsługi komputera, podstawowa wiedza z testowania oprogramowania oraz analityczne i logiczne myślenie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć każdy z omawianych tematów w formie zadań do wykonania w czasie zajęć.

Zakres tematyczny

 1. Przygotowanie środowiska (Microsoft Visual Studio)
 • Struktura solucji i projektu
 • Struktura programu
 • Utworzenie i uruchomienie pierwszego programu
 • Debugowanie kodu
 • Formatowanie kodu i konwencje nazewnictwa
 1. Podstawy języka C#
 • Składnia
 • Typy danych
 • Stałe i zmienne
 • Operatory
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Tablice
 1. Wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Klasy, obiekty
 • Metody
 • Dziedziczenie
 • Pola i właściwości
 • Kompozycja
 1. Kolekcje
 •  Listy
 •  Słowniki
 •  Operacje na kolekcjach
 1. Typy wyliczeniowe
 2. Atrybuty
 3. Wprowadzenie do frameworków testowych  (nUnit lub xUnit)
 • Porównanie frameworków
 • Definiowanie testów
 • Asercje
 • Wykonanie testów
 1. Wzorce projektowe
 • Fluent Interface
 • Simple Factory
 • Fluent Builder
 1. Wprowadzenie do biblioteki Fluent Assertions
   

Przed szkoleniem

Wymagana generalna umiejętność obsługi komputera, podstawowa wiedza z testowania oprogramowania oraz analityczne i logiczne myślenie

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „C# dla testerów”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawowe umiejętności programistyczne w języku C# potrzebne do tworzenia prostych aplikacji wspierających testowanie oraz będzie mógł tworzyć testy automatyczne.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023