Automatyzacja testowania

JMeter w praktyce

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

JMeter to najpopularniejsze, bezpłatne narzędzie wykorzystywane w testach wydajnościowych. Ilość funkcji, a także łatwość obsługi sprawiają, że tylko nieliczne narzędzia płatne mogą z nim konkurować. Dzięki wsparciu fundacji Apache i olbrzymiej liczby użytkowników jest ciągle udoskonalane, a każda nowa wersja dostarcza szeregu nowych i przydatnych funkcji. 

Warsztat stanowi kompendium wiedzy o aplikacji JMeter, a jego celem jest zapoznanie Uczestników z elementami konfiguracyjnymi i ogólnymi zasadami pracy z aplikacją. Ponadto Uczestnicy nauczą się wykorzystywać różne rodzaje kontrolerów, samplerów, asercji oraz listenerów. Każdy z przedstawianych elementów jest szczegółowo omawiany, a różne aspekty jego działania prezentowane są w formie ćwiczeń.

W trakcie ćwiczeń uczymy, w jaki sposób łączyć różne elementy aplikacji, modyfikować ich działanie, a także odpowiednio przetwarzać dane testowe. Szczególna uwaga poświęcona jest wykorzystaniu zmiennych, funkcji oraz języków JEXL oraz BeanShell. 

Zakres tematyczny

 

 • Wprowadzenie
  • Podstawy i konfiguracja JMeter
  • Typy elementów
  • Budowa plan testu
  • HTTP Sampler
  • Table Listener
  • Response Assertion
 • Nagrywanie testów
  • HTTP(s) Test Script Recorder
  • Filtrowanie zapytań
  • Simple i Recording Controller
  • HTTP Request Defaults
  • HTTP Header Manager
  • Cookie Manager
 • Samplery
  • SOAP/XML-RPC Request
  • JDBC Sampler
  • FTP Sampler
  • JMS Publisher/Subscriber
 • Listenery i timery
  • Summary i Aggregate Report
  • View Results Tree
  • Simple Data Writer
  • Generate Summary Results
  • Timery
 • Kontrolery
  • Zmienne w JMeter
  • Pętle
  • Wykonania warunkowe i losowe
  • Transakcje
 • Asercje
  • XPath Assertion
  • Duration Assertion
 • Funkcje i języki skryptowe
  • Wprowadzenie do BeanShell
  • JEXL
  • Funkcje JMeter
 • Przetwarzanie odpowiedzi
  • Wyrażenia regularne
  • Regular Expression Extractor
  • XPath Extractor
  • BeanShell Extractor
 • Parametryzacja testów
  • Pobieranie danych z plików
  • Generowanie danych
  • Wykorzystanie logów aplikacji
 • Przetwarzanie zapytań
  • User Parameters
  • BeanShell PreProcessor
 • Elementy uzupełniające
  • Testy w środowisku rozproszonym
  • Modularyzacja testów
  • Nagrywanie urządzeń mobilnych
  • JMeter plugins

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z testowaniem wydajności, dla osób rozwijających swoje umiejętności w zakresie automatyzacji testów, a także dla testerów technicznych i programistów, którzy korzystają/zaczynają korzystać z narzędzia JMeter lub korzystali z niego kiedyś i chcą poznać lepiej jego aktualne funkcje.

Szkolenie jest również dedykowane uczestnikom kursu „Praktyka automatyzacji testowania” jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów.
Rekomendowana podstawowa znajomość programowania obiektowego.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z wykładem (30% wykładów, 70% laboratorium).

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „JMeter w praktyce” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

 • Dzięki zdobytej na szkoleniu wiedzy z łatwością będziesz  w stanie tworzyć scenariusze testowe dla aplikacji wykorzystujących protokoły JDBC, JMS, SOAP, a także aplikacji HTTP wykorzystujących takie technologie jak AJAX czy JavaScript.
 • Szkolenie dostarczy Ci również informacji na temat możliwości aplikacji JMeter przy testowaniu nietypowych protokołów. Zadania prezentowane w trakcie warsztatów pokazują rozwiązania typowych problemów, jakie pojawiają się w trakcie codziennej pracy z aplikacją.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego