Języki programowania dla testerów

Python dla testerów oprogramowania

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Warsztat stanowi wprowadzenie do języka programowania Python oraz przygotowuje do możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku.

Celem 3-dniowego kursu jest nabycie umiejętności programowania w podstawowym stopniu.

Od uczestników nie jest wymagana wiedza z kodowania, a jedynie umiejętność obsługi komputera oraz analityczne i logiczne myślenie.

Zakres tematyczny


1. Wprowadzenie do języka programowania Python
2.  Składnia (syntax)
3. Typy danych
4.  Operatory arytmetyczne, porównania, przypisania, logiczne, tożsamości
5.  Instrukcje if, elif, else
6.  Pętle for, while
7.  Funkcje
8.  Wprowadzenie do programowania obiektowego (object oriented programming)
9. Klasy, obiekty
10. Instalowanie zewnętrznych modułów
11. Importowanie modułów
12. Wyjątki (Exceptions)
13.  Instrukcje try, except
14. Wprowadzenie do bibliotek unittest oraz pytest

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, zaczynających lub chcących rozpocząć przygodę z programowaniem, a także do osób znających inny język programowania, które chcą poznać Python'a.

Udział w szkoleniu rekomendowany jest szczególnie dla wszystkich testerów oprogramowania, którzy wiążą swój dalszy rozwój z automatyzacją testów, uczestników szkolenia „Praktyka automatyzacji testowania”, jako kolejny krok na drodze rozwoju kompetencji w obszarze automatyzacji testów, a także dla osób, które potrafią sprawnie obsługiwać komputer oraz mają chęć zdobycia wiedzy z podstaw programowania.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody nauczania

Szkolenie połączone z praktycznymi przykładami. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Python dla testerów oprogramowania” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia, zestaw ćwiczeń oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

  • Nauczysz się podstaw programowania w języku Python oraz zrozumiesz koncepty jakie są z tym związane, takie jak programowanie obiektowe (ang. Object Oriented Programming).
  • Szczególną korzyścią udziału w szkoleniu jest możliwość rozwoju w kierunku automatyzacji testowania i podniesienia swojej pozycji na rynku pracy.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

schemat selenium 2023