Automatyzacja testowania

Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Cel szkolenia

SoapUI to doskonałe narzędzie wspomagające testy funkcjonalne, obciążeniowe oraz bezpieczeństwa. Wyróżnia się przede wszystkim łatwością obsługi i dużą funkcjonalnością. Jego możliwości wykraczają poza protokół SOAP i pozwalają testować aplikacje wykorzystujące technologie REST, JMS, AMF oraz JDBC. Korzystając z języka Groovy możliwa jest też jego rozbudowa.

Celem warsztatu jest nauczenie od podstaw, zaawansowanych możliwości SoapUI.

Uczestnicy opanują sposób efektywnego wykorzystania zmiennych, języka Groovy oraz XPath/XQuery w testach funkcjonalnych i obciążeniowych. Nabędą również podstawowych umiejętności z zakresu testów bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

 • Podstawy pracy z aplikacją SoapUI
 • Protokół HTTP, testy aplikacji WWW
  • Nagrywanie testów w SoapUI
  • Nagrywanie testów z wykorzystaniem proxy
  • Modyfikacja zapytań
  • Prosta weryfikacja odpowiedzi
 • Testowanie usług opartych na protokole SOAP
  • Podstawowe informacje o protokole SOAP
  • Zmienne i wyrażenia w SoapUI
  • Wykorzystanie XPath do weryfikacji odpowiedzi
  • Symulacja prostych usług SOAP
  • Integracja SoapUI z serwerem aplikacji
 • Groovy
  • Podstawy języka Groovy
  • Przetwarzanie dokumentów XML
  • Symulacja złożonych usług z Groovy’m
 • Techniki testowania oprogramowania
  • Modularyzacja testów
  • Random Testing
  • Data-Driven Testing
 • Testowanie i symulowanie usług REST
  • Podstawowe informacje o architekturze REST
  • Testowanie usług REST
  • SoapUI jako serwer REST
 • Testowanie z wykorzystaniem baz danych
 • Testy obciążeniowe z SoapUI
 • Testy bezpieczeństwa z SoapUI
 • Raportowanie
  • Standardowe możliwości raportowania
  • Integracja z oprogramowaniem BI
 • Automatyzacja testów
 • Utrzymanie testów, uaktualnianie definicji WSDL
 • Możliwości SoapUI Pro

Przed szkoleniem

Kto może wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone dla testerów oprogramowania, programistów oraz uczestników kursu „Praktyka automatyzacji testowania” jako następny krok na drodze do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze automatyzacji testów.

Wymagana jest podstawowa znajomość programowania obiektowego oraz doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Jak się przygotować?

Na szkolenie należy przygotować własne laptopy zgodnie z instrukcją przekazaną przez trenera.

Metody szkolenia

 Warsztat nastawiony jest na praktykę, dlatego wykłady zajmują jedynie około 20% czasu szkolenia, resztę stanowią ćwiczenia praktyczne.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Korzyści po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili wykorzystać SoapUI do:

 • Przeprowadzania szybkich testów manualnych aplikacji HTTP, SOAP oraz REST
 • Testowania i wykorzystywania do testów baz danych
 • Tworzenia i przeprowadzania testów automatycznych
 • Tworzenia testów z wykorzystaniem technik Random Testing oraz Data-Driven Testing
 • Tworzenia i przeprowadzania testów obciążeniowych i bezpieczeństwa
 • Monitorowania i nagrywania rzeczywistych zapytań HTTP, REST oraz SOAP
 • Diagnozowania problemów związanych z integracją usług sieciowych
 • Tworzenia dostosowanych do własnych potrzeb raportów z testów
 • Symulowania działania usług SOAP oraz REST
 • Tworzenia symulacji uruchamianych na serwerach aplikacji
 • Testowania aplikacji wykorzystujących protokół SSL oraz WS-Security

Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • Technologii SOAP oraz REST
 • Wykorzystania języka Groovy
 • Wykorzystania XPath oraz XQuery

Trenerzy