Teoria testowania

Doradztwo
Kierownik Testów - szkolenie asynchroniczne Test Manager - Advanced Level

31 dni (31 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników testów (test managerów) oraz osób aspirujących do tego stanowiska i wymaga podstawowego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z zakresu prowadzenia testów w organizacji.

Kurs stanowi rozbudowane doradztwo, gdzie oprócz teorii ISTQB®, uczestnicy wspólnie z trenerem-mentorem, pracować będą nad projektem, dostosowanym do własnego doświadczenia.

Szkolenie asynchroniczne ISTQB® Kierownik Testów to coś więcej niż merytoryczne przygotowanie do egzaminu ISTQB®. To również konsultacje indywidualne, dostosowane do wiedzy i doświadczenia uczestników.

W przypadku zainteresowania udziałem w kursie, w formie asynchronicznej prosimy o kontakt: szkolenia@testerzy.pl 

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie
 2. Proces testowania
 3. Zarządzanie testowaniem
 4. Przeglądy
 5. Zarządzanie defektami
 6. Usprawnianie procesu testowania
 7. Narzędzia testowania i automatyzacja
 8. Umiejętności miękkie i budowanie zespołu

Przed szkoleniem

Uczestnicy szkolenia planujący podejście do egzaminu ISTQB® Poziomu Zaawansowanego (Advanced) powinni posiadać certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB® Certified Tester Foundation Level). Jest to warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Metody szkolenia

Projekt stworzony specjalnie z myślą o osobach, którym w tym samym stopniu zależy na zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, jak i na elastyczności i dostosowaniu czasu nauki do własnych potrzeb.

Proponowane przez nas konsultacje łączą elementy szkoleń tradycyjnych (tj. studiowania) i mentoringu, a więc scalenia teorii z bardzo cenną praktyką. 

Kurs rozpocznie się krótkim wykładem wprowadzającym, a następnie uczestnik będzie realizował swoją ścieżkę zawodową pod czujną opieką mentora, we własnym, dostosowanym tempie.

Konsultacje z mentorem są indywidualne i nielimitowane, co znacznie usprawnia pracę i daje możliwość omawiania materiału sam na sam z trenerem.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia "Kierownik Testów", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
 • egzamin próbny ISTQB® w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie usystematyzowanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania testowaniem przy równoczesnym rozwoju indywidualnych celów zawodowych. Dodatkowo jest przygotowaniem do zdobycia potwierdzającego kompetencje certyfikatu ISTQB® Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Certified Tester Advanced Level – Test Manager).