Teoria testowania

Doradztwo
Kierownik Testów - szkolenie asynchroniczne Test Manager - Advanced Level

31 dni (31 x 8 h)
angielski, polski
angielski, polski

Cel nauczania

Szkolenie skierowane jest do kierowników testów (test managerów) oraz osób aspirujących do tego stanowiska i wymaga podstawowego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z zakresu prowadzenia testów w organizacji.

Kurs stanowi rozbudowane doradztwo, gdzie oprócz teorii ISTQB®, uczestnicy wspólnie z trenerem-mentorem, pracować będą nad projektem, dostosowanym do własnego doświadczenia.

Szkolenie asynchroniczne ISTQB® Kierownik Testów to coś więcej niż merytoryczne przygotowanie do egzaminu ISTQB®. To również konsultacje indywidualne, dostosowane do wiedzy i doświadczenia uczestników.

W przypadku zainteresowania udziałem w kursie, w formie asynchronicznej prosimy o kontakt: szkolenia@testerzy.pl 

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie
 2. Proces testowania
 3. Zarządzanie testowaniem
 4. Przeglądy
 5. Zarządzanie defektami
 6. Usprawnianie procesu testowania
 7. Narzędzia testowania i automatyzacja
 8. Umiejętności miękkie i budowanie zespołu

Jak się przygotować

Uczestnicy szkolenia planujący podejście do egzaminu ISTQB® Poziomu Zaawansowanego (Advanced) powinni posiadać certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB® Certified Tester Foundation Level). Jest to warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Metody nauczania

Projekt stworzony specjalnie z myślą o osobach, którym w tym samym stopniu zależy na zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, jak i na elastyczności i dostosowaniu czasu nauki do własnych potrzeb.

Proponowane przez nas konsultacje łączą elementy szkoleń tradycyjnych (tj. studiowania) i mentoringu, a więc scalenia teorii z bardzo cenną praktyką. 

Kurs rozpocznie się krótkim wykładem wprowadzającym, a następnie uczestnik będzie realizował swoją ścieżkę zawodową pod czujną opieką mentora, we własnym, dostosowanym tempie.

Konsultacje z mentorem są indywidualne i nielimitowane, co znacznie usprawnia pracę i daje możliwość omawiania materiału sam na sam z trenerem.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "Kierownik Testów", otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • podręcznik z ćwiczeniami, oparty na konspekcie
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
 • egzamin próbny ISTQB® w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

Korzyści

Szkolenie zapewnia odpowiednie usystematyzowanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania testowaniem przy równoczesnym rozwoju indywidualnych celów zawodowych. Dodatkowo jest przygotowaniem do zdobycia potwierdzającego kompetencje certyfikatu ISTQB® Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Certified Tester Advanced Level – Test Manager).