Teoria testowania

ISTQB® Tester Akceptacyjny ISTQB® Acceptance Testing

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
angielski, polski

Cel nauczania

Szkolenie Tester Akceptacyjny skierowane jest do osób zaangażowanych w działania związane z testowaniem akceptacyjnym oprogramowania.

Dotyczy zatem właścicieli produktów, analityków biznesowych, testerów, analityków, inżynierów, konsultantów oraz kierowników testów testerów użyteczności, a również programistów.  Zagadnienia skupiają się na koncepcjach, metodach i praktykach współpracy między właścicielami produktu / analitykami biznesowymi a testerami, w zakresie testów akceptacyjnych.

 

Akredytacja

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie i podstawy
  • Podstawowe powiązania
  • Analiza biznesowa i testy akceptacyjne
 • Kryteria akceptacji, testy akceptacyjne i techniki oparte na doświadczeniu
  • Pisanie kryteriów akceptacji
  • Projektowanie testów akceptacyjnych
  • Podejścia oparte na doświadczeniu w testach akceptacyjnych
 • Modelowanie procesów i reguł biznesowych
  • Modelowanie procesów i reguł biznesowych
  • Pozyskiwanie testów akceptacyjnych z modeli procesów/reguł biznesowych
  • Modelowanie procesów biznesowych dla potrzeb testów akceptacyjnych
 • Testowanie akceptacyjne dla wymagań niefunkcjonalnych
  • Charakterystyki niefunkcjonalne i jakość w użytkowaniu
  • Użyteczność i doświadczenie użytkownika
  • Wydajność
  • Zabezpieczenia
 • Wspólne testy akceptacyjne
  • Współpraca
  • Czynności
  • Wsparcie narzędziowe

Jak się przygotować

Uczestnicy szkolenia planujący podejście do egzaminu ISTQB® Tester Akceptacyjny powinni posiadać certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego (ISTQB® Certified Tester Foundation Level). Jest to warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Metody nauczania

Szkolenie jest teorią testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący: jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. Teoretyków brak.

Dodatkowo dzięki platformie edu.ittraining.pl zapewniamy wsparcie trenera PRZED i PO szkoleniu.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB® Poziom Podstawowy (Foundation Level)", otrzymasz komplet materiałów:

 • starannie opracowaną prezentację opisującą zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Korzyści

Szkolenie to zapewnia odpowiednie przygotowanie i umożliwia zdobycie certyfikatu ISTQB® Tester Akceptacyjny (ISTQB® Foundation Level Acceptance Testing).