#cyberprzestępczość

Informatyka śledcza

Gdy świat przestępczy spotyka specjalistów od cyfrowych danych.