#framework-testowy

Czy automatyzacja to testowanie?

2470
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.