#karty

Karta testów/test charter. Przykłady

Jest to jeden z najważniejszych elementów testowania eksploracyjnego pokazujący deklarowane cele do realizacji.