#metodyka

Statyczne techniki testowania

Statyczne techniki testowe nie uruchamiają oprogramowania, które jest testowane. Mogą być ręczne (przeglądy) lub automatyczne (analiza statyczna). Dowiedz się więcej.

Strategia testowania

Podejście do testowania jest doszczegółowieniem polityki jakości oraz polityki testów w organizacji, jak również stanowi przygotowanie do późniejszego planowania na poziomie projektu