#ocena-ryzyka

Ocena ryzyka awarii systemu za pomocą analizy drzewa usterek (FTA)

Analiza drzewa usterek (FTA akronim od angielskiego Fault Tree Analysis) to metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie związki logiczne pomiędzy błędami człowieka, defektami, awariami i zewnętrznymi zdarzeniami.