Marek Żukowicz

Marek Żukowicz

Marek Żukowicz jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie pracuje jako Test Engineer w Aptitude Software. Jego zainteresowania skupiają się wokół testowania oraz jakości oprogramowania, procesów oraz koncepcji związanych z wytwarzaniem oprogramowania, zastosowania algorytmów ewolucyjnych oraz zastosowania matematyki w procesie testowania. Interesuje się również muzyką.

Wszystkie artykuły autora

Automatyzacja testów – wyjście ze strefy komfortu

Automatyzacja testów to nie tylko pisanie skryptów – to również aktywny udział w procesie zapewniania jakości, kontrolowanie czasu wykonania testów oraz wspieranie innych członków zespołu. Czy jesteście gotowi na wyjście ze swojej strefy komfortu, by dowiedzieć się, w jaki sposób automatyzacja testów może poprawić jakość Waszego oprogramowania i przyspieszyć proces jego wytwarzania?

Piramida testów i ciągła integracja

Czym są: piramida testów, ciągła integracja i poziomy testów?

Piszę testy automatyczne, kim jestem?

Praca jako tester automatyzujący to ścieżka rozwoju którą wybiera coraz więcej osób. Co robi automatyk, jakie są pułapki i korzyści z tej specjalizacji?

Testy automatyczne: JavaScript & Protractor

Język JavaScript i framework o nazwie Protractor umożliwiają nam automatyzację testów w aplikacjach webowych, pisanych w technologii Angular.

Tworzenie i testowanie pochodnych numerycznych w punkcie w języku C#

Zachęcamy do lektury artykułu pokazującego jak można liczyć pochodne numeryczne w punkcie w języku C#. Prezentuje on również testy jednostkowe, które są skierowane na testowanie wartości brzegowych dla funkcji.

Testowanie kontekstu rozmowy chatbota

Chatbot stworzony jest głównie po to, aby móc rozmawiać z człowiekiem.

Podstawy strategii testowania języka Chatbota

Postęp technologii oraz rozwój sztucznej inteligencji spowodował pojawienie się na stronach internetowych firm, działających w sektorach handlowych oraz finansowych chatbotów.

Wstęp do testów integracji systemów

Zapraszamy do artykułu, który wprowadza początkujących testerów w obszar weryfikowania jakości web serwisów oraz API.

Liczbowe funkcje rekurencyjne wielu zmiennych – uczymy się na błędach

Prezentujemy implementację funkcji rekurencyjnych wielu zmiennych w języku F# oraz sposób wyświetlania wartości tych funkcji. W artykule omówione są funkcje rekurencyjne liczbowo-liczbowe i pokazany jest sposób, w jaki można wykrywać defekty funkcji rekurencyjnych.

Kumulowanie się defektów jest możliwe - analiza i potwierdzenie tezy

O kumulowaniu się błędów z innej strony, tym razem w ujęciu matematycznym.