Marek Żukowicz

Marek Żukowicz

Wszystkie artykuły autora

Testy automatyczne: JavaScript & Protractor

1622
Język JavaScript i framework o nazwie Protractor umożliwiają nam automatyzację testów w aplikacjach webowych, pisanych w technologii Angular.

Tworzenie i testowanie pochodnych numerycznych w punkcie w języku C#

2195
Zachęcamy do lektury artykułu pokazującego jak można liczyć pochodne numeryczne w punkcie w języku C#. Prezentuje on również testy jednostkowe, które są skierowane na testowanie wartości brzegowych dla funkcji.

Testowanie kontekstu rozmowy chatbota

6226
Chatbot stworzony jest głównie po to, aby móc rozmawiać z człowiekiem.

Podstawy strategii testowania języka Chatbota

6823
Postęp technologii oraz rozwój sztucznej inteligencji spowodował pojawienie się na stronach internetowych firm, działających w sektorach handlowych oraz finansowych chatbotów.

Wstęp do testów integracji systemów

5744
Zapraszamy do artykułu, który wprowadza początkujących testerów w obszar weryfikowania jakości web serwisów oraz API.

Liczbowe funkcje rekurencyjne wielu zmiennych – uczymy się na błędach

3921
Prezentujemy implementację funkcji rekurencyjnych wielu zmiennych w języku F# oraz sposób wyświetlania wartości tych funkcji. W artykule omówione są funkcje rekurencyjne liczbowo-liczbowe i pokazany jest sposób, w jaki można wykrywać defekty funkcji rekurencyjnych.

Kumulowanie się defektów jest możliwe - analiza i potwierdzenie tezy

4346
O kumulowaniu się błędów z innej strony, tym razem w ujęciu matematycznym.

Testowanie w oparciu o proces biznesowy – czy to jest proste?

6289
Testy oprogramowania mogą być klasyfikowane wg wielu różnych kryteriów. Różne kryteria są opisane w literaturze, w Internecie i są na ogół powszechnie znane. Można jednak wprowadzić kolejne kryterium ze względu na podejście biznesowe: testowanie w oparciu o proces biznesowy oraz testy wykonywane punktowo.

Testowanie elementów programowalnych w systemie informatycznym

4518
W literaturze istnieje wiele modeli wytwarzania oprogramowania oraz wiele strategii testowania oprogramowania. Kilka razy w roku organizowane są konferencje, spotkania, prezentacje czy zawody, podczas których testerzy mogą wykazać się pomysłowością, przebiegłością, umiejętnością analitycznego rozwiązywania problemów itd. Mimo to istnieje pewien rodzaj testów, na który należy zwrócić uwagę, a mianowicie testowanie elementów programowalnych w systemie informatycznym.

Nauka a praktyka: czego brakuje w publikacjach naukowych dotyczących testowania oprogramowania?

5251
Analiza publikacji naukowych, dotyczących zagadnienia jakości i weryfikacji oprogramowania może pozwolić wyciągnąć wnioski dotyczące braków w ich zawartości.