Marek Żukowicz

Marek Żukowicz

Wszystkie artykuły autora

Matematyk testerem oprogramowania?

5786
Wiele osób, które są związane zawodowo z testowaniem lub zapewnieniem jakości oprogramowania nie posiada wykształcenia informatycznego. To wcale nie oznacza, że osoby te nie posiadają wiedzy lub są niekompetentne do wykonywania tego zawodu. Jest wręcz przeciwnie.

Brzegi w testowaniu oprogramowania

5174
Analiza wartości brzegowych oraz samo pojęcie brzegu to elementy testowania, z którymi na ogół spotyka się każdy tester podczas swojej pracy zawodowej. O własnościach brzegów zbiorów w kontekście testowania pisze Marek Żukowicz.

Testy jednostkowe metod rekurencyjnych

5932
Artykuł przeznaczony jest dla osób związanych z testowaniem, programowaniem, jakością oraz wytwarzaniem oprogramowania, wymaga jednak znajomości podstaw programowania obiektowego.

Korzyści wynikające z zastosowania twierdzenia Banacha o punkcie stałym w procesie generowania danych testowych

5307
Zapraszamy do lektury artykułu dot. strategii generowania danych testowych wykorzystującej twierdzenie genialnego polskiego matematyka Stefana Banacha o punkcie stałym oraz zestawienia ich z innymi technikami generowania danych testowych.

Testowanie baz danych MS SQL za pomocą Visual Studio 2015. Część II.

7523
O testowaniu baz danych mówi i pisze się niewiele. Okazuje się jednak, że istnieje sporo możliwości szybkiego generowania automatycznych testów do baz danych. Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu.

Testowanie baz danych MS SQL za pomocą Visual Studio 2015. Część I.

11617
O testowaniu baz danych mówi i pisze się niewiele. Okazuje się jednak, że istnieje sporo możliwości szybkiego generowania automatycznych testów do baz danych. Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu.

Zastosowanie logiki matematycznej w procesie weryfikacji wymagań oprogramowania

5091
Testerzy oprogramowania lub osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości oprogramowania, oprócz wykonywania testów, mogą zostać zaangażowani do sprawdzania poprawności zdefiniowanych wymagań.

Przegląd publikacji z zakresu zastosowania strategii ewolucyjnych w procesie generowanie danych testowych

5274
Zapraszamy do lektury publikacji autorstwa Marka Żukowicza pt. "Przegląd publikacji z zakresu zastosowania strategii ewolucyjnych w procesie generowanie danych testowych".

Ocena ryzyka awarii systemu za pomocą analizy drzewa usterek (FTA)

14146
Analiza drzewa usterek (FTA akronim od angielskiego Fault Tree Analysis) to metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie związki logiczne pomiędzy błędami człowieka, defektami, awariami i zewnętrznymi zdarzeniami.

Odwrotna analiza wartości brzegowych przy zaokrąglaniu wartości

5045
Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Marka Żukowicza i Łukasza Pawlusia "Odwrotna analiza wartości brzegowych przy zaokrąglaniu wartości".