Testy automatyczne: JavaScript & Protractor

Testy automatyczne: JavaScript  & Protractor
Język JavaScript i framework o nazwie Protractor umożliwiają nam automatyzację testów w aplikacjach webowych, pisanych w technologii Angular.

Istnieje wiele języków programowania, z których możemy korzystać w pracy jako testerzy. Na przełomie lat 2015/2016 język JavaScript stał się bardzo popularny w branży IT. W tym czasie specyfikacja tego języka została ustandaryzowana zgodnie z ECMAScript.

Język JavaScript dotarł również do testów automatycznych. Istnieje również framework o nazwie Protractor, który został utworzony w celu umożliwienia automatyzacji testów aplikacjach webowych, pisanych w technologii Angular. Zalety, jakie posiada protractor można znaleźć czytając artkuł.

Pobierz materiał w PDF.

Autor: Marek Żukowicz

Recenzent: Paweł Kołodziej, Krzysztof Kołodziejczyk

 

Bibliografia:

[1] https://blog.gutek.pl/2014/05/26/co-to-jest-npm/

[2] https://www.protractortest.org/#/

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Node.js

[4] https://nodejs.dev/

[5] https://fsgeek.pl/post/asynchronicznosc-w-javascript/

[6] https://webroad.pl/javascript/746-synchroniczna-asynchronicznosc

[7] https://jasmine.github.io/api/3.5/global

[8] https://www.npmjs.com/package/webdriver-manager

[9] https://www.protractortest.org/#/api?view=ElementArrayFinder

[10] https://www.protractortest.org/#/api?view=ElementFinder

[11]  https://www.npmjs.com/package/rimraf

[12] https://momentjs.com/docs/

[13] https://docs.npmjs.com/

[14] https://pl.wikipedia.org/wiki/ECMAScript

[15] https://hackernoon.com/cypress-io-vs-protractor-e2e-testing-battle-d124ece91dc7

[16] https://www.nafrontendzie.pl/javascript-metody-obiektu-jako-callback

[17] https://typeofweb.com/this-js-kontekst-wywolania-funkcji/

To powinno Cię zainteresować