#organizacja

Testowanie jest potrzebne. Dlaczego organizacje testują?

Testowanie nie jest niezbędne, ale może znacząco przyczynić się do budowania świadomości jakości oprogramowania. Oto trzy powody, dla których organizacje testują.

Prawo Conway'a w testowaniu

Jak w testowaniu wykorzystać prawo określające podobieństwo architektury oprogramowania do architektury organizacji?

Akademia Jakości - testowanie i jakość projektów IT edycja 2020

Tematem przewodnim tegorocznej, X edycji Akademii Jakości - testowanie i jakość projektów IT jest bezpieczeństwo, zapewnienie jakości i niezawodność. Tematyka poruszana podczas wydarzenia pozwoli na wypracowanie swojego własnego podejścia do zarządzania testami i zainspiruje do wprowadzania zmian. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 26-27 marca, w Warszawie.

Ekologia w cyklu wytwarzania oprogramowania

Eco software development life cycle (E-SDLC) nie istnieje i został wymyślony na potrzeby tego artykułu. I nawet nie trzeba go specjalnie definiować bo hasła rodem z ekologii wykorzystane są w kupowaniu i tworzeniu oprogramowania od dawien dawna.