#podstawowy

Harmonogram wdrożeń nowych egzaminów ISTQB Poziomu Podstawowego [aktualizacja]

Od teraz egzaminy ISTQB Foundation Level (po angielsku) tylko na najnowszej wersji sylabusa z 2018 roku. Egzaminy po polsku na wersji 2011 dostępne do 3.12.2019.