#poziomy-testów

Piramida testów i ciągła integracja

Czym są: piramida testów, ciągła integracja i poziomy testów?