#rząd

Przegląd testerskiego Internetu 2020.09.21

1601
Dziś skupimy się głównie na informatyce, ale ciągle z jakością w tle.