#syllabus

Testowanie wydajności. Teoria

856
Przedstawiamy podstawy testowania wydajnościowego z jego zasadami, typami, rodzajami i generowaniem obciążenia.