#teoria-hamiltona

Zastosowanie teorii grafów Hamiltona w projektowaniu oraz testowaniu aplikacji [aktualizacja]

Jest wiele teorii oraz artykułów na temat testowania. Ludzie starają się szukać jak najlepszych sposobów zaprojektowania systemów komputerowych pod kątem ich późniejszych testów użyteczności oraz testów funkcjonalnych. Artykuł przedstawia nieco matematyczne podejście dotyczące testowania z wykorzystaniem teorii grafów oraz cykli Hamiltona.