#test-analyst

Nowe sylabusy ISTQB® Test Analyst i Technical Test Analyst 2019

ISTQB® zatwierdziło nowe wersje sylabusów Advanced Level 2019 - Test Analyst oraz Technical Test Analyst.