#testywydajności

ISTQB Performance Testing. Nowy sylabus.

Performance Tester jest kolejnym dodatkiem do poziomu podstawowego w ścieżce "Specjalista" i pokrywa szczególną domenę testowania wydajności.