#wskazaniefunkcji

Karta testów/test charter. Przykłady

4937
Jest to jeden z najważniejszych elementów testowania eksploracyjnego pokazujący deklarowane cele do realizacji.