#wsparcie-jakości

Ocena jakości oprogramowania

Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?