Testy dostępności

Sprawdzamy i podnosimy poziom testowania dostępności

Testy dostępności

Czym jest testowanie dostępności i dlaczego jest ważne?

Testy i audyt dostępności to proces sprawdzania, na ile strona internetowa, aplikacja mobilna lub inny produkt cyfrowy jest dostępny i użyteczny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Testy te sprawdzają, czy osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu, a także z niepełnosprawnościami poznawczymi mogą swobodnie korzystać z produktu.

Dostępność cyfrowa jest prawem każdego człowieka. Oznacza to, że każda osoba powinna móc korzystać z technologii cyfrowych bez względu na swoje ograniczenia. Przeprowadzenie testów i audytu dostępności dostarcza szeregu informacji o stanie oprogramowania i jego dostępności oraz użyteczności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Informacje te mogą zostać wykorzystane podczas analizy gotowości systemu do wdrożenia, do wprowadzenia niezbędnych poprawek i zmian, a także do sprawdzenia, czy system spełnia wymagania prawne oraz standardy dostępności, takie jak WCAG.

Jakie są korzyści z testów dostępności?

 • Testy i audyt dostępności umożliwiają identyfikację barier utrudniających albo całkowicie uniemożliwiających korzystanie z produktu osobom z niepełnosprawnościami.
 • Dzięki wynikom testów dostępności istnieje możliwość wprowadzenia zmian poprawiających użyteczność produktu dla wszystkich jego użytkowników.
 • Zapewnienie dostępności otwiera produkt na szerszą grupę odbiorców, w tym osoby z niepełnosprawnościami, przekładając się na większy potencjał biznesowy.
 • Testy dostępności pomagają uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych związanych z niedostępnością produktu oraz budują pozytywny wizerunek firmy jako społecznie odpowiedzialnej.
 • Wczesne wykrycie problemów z dostępnością zapobiega kosztownym poprawkom na późniejszym etapie rozwoju produktu, optymalizując koszty.
Korzyści
Jak przeprowadzamy testy dostępności

Jak przeprowadzamy testy dostępności?

Nasz audyt dostępności przeprowadzamy wielotorowo, stosując przy tym różne metody testowania dostępności, w tym:

 • recenzje manualne dokonywane przez ekspertów, którzy dokładnie analizują produkt, korzystając przy tym z różnorodnych urządzeń i technologii wspomagających, pozwalających wychwycić ewentualne bariery
 • zautomatyzowane testy, do których wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia do poszukiwania potencjalnych problemów z dostępnością
 • testy z udziałem użytkowników, w których zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z produktu i zbieramy ich cenne uwagi, aby zidentyfikować pojawiające się problemy.

Co otrzymam w ramach usługi testowania dostępności?

Raport zbiorczy

Raport zbiorczy

Obejmujący kompleksową analizę zawierającą wykaz wykrytych barier dostępności oraz konkretne zalecenia dotyczące ich usunięcia

Plan naprawy

Plan naprawczy

Obejmujący wsparcie w tworzeniu planu działań poprawiających dostępność

Wsparcie wdrożeniowe

Pomoc wdrożeniowa

Wsparcie w procesie implementacji rozwiązań mających na celu poprawę dostępności

Co muszę dostarczyć do wyceny testów i audytu dostępności?

 • prześlij nam swoją aplikację lub jej adres internetowy
 • dokumentację użytkownika (jeśli istnieje)
 • wymagania (jeśli zostały sprecyzowane)
Wycena usługi

Zainteresowała cię nasza oferta?

Zadzwoń

533 315 222

32 733 09 58

Te usługi mogą Cię zainteresować