Dobre praktyki testowania

Dobry Tester - Laboratorium

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Testerem może być każdy, ale dobrym testerem – jedynie osoba dobrze wyszkolona. To szkolenie rozwinie Wasze umiejętności testowania i pokaże na praktycznych przykładach, jak dobrze testować oprogramowanie. Bez niepotrzebnej teorii. Praktyka. Praktyka. Dobre wzorce.

Większa część szkolenia ma formę laboratorium, podczas którego uczestnicy wykonują ćwiczenia.

Zakres tematyczny

 • Testowanie oprogramowania dla zaawansowanych
  • Wartość biznesowa testowania
  • Procesy testowe w różnych standardach
  • Dyskusja
 • Testowanie w metodach
  • Testowanie bez modelu wytwarzania (nieformalne)
  • Testowanie w formalnych modelach wytwarzania
  • Praca w projektach na praktycznych przykładach
  • Dyskusja
 • Typy testów
  • Regresja i retesty dla zaawansowanych
  • Testy niefunkcjonalne
  • Bezpieczeństwo
  • Wydajność (JMeter)
  • Użyteczność
  • Utrzymanie
  • Przeglądy
  • Ćwiczenia
 • Strategie testowania
  • Oparta na ryzyku
  • Oparta na doświadczeniu – Testowanie eksploracyjne
  • Ćwiczenia
 • Zaawansowane techniki projektowania testów
  • Testowanie par i trójek
  • Analiza domenowa
  • Testowanie techniczne
  • Ćwiczenia
 • Raportowanie testów dla zaawansowanych
  • Przygotowanie dobrego raportu z testów
  • Umiejętność robienia notatek podczas testowania
  • Ćwiczenia

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB® Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie realizujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w testowaniu i we współpracy przy niezliczonych projektach i z najlepszymi praktykami.

Kurs jest warsztatem praktycznym z wieloma przykładami, ćwiczeniami oraz zadaniami w pracy samodzielnej i w grupach. Pokazuje praktyki, które w łatwy sposób zmienią Twoje podejście do testowania.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Dobry Tester – Laboratorium”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych opisujących zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści po szkoleniu

Damy Ci możliwość skrócenia czasu dojścia do stanowisk seniorskich w testowaniu oprogramowania. Nie tylko będziesz w stanie testować efektywniej, ale również diagnozować i rozwiązywać problemy jakości oprogramowania w Twojej organizacji. Szkolenie przygotuje Cię do pracy zarówno w środowisku zwinnym, jak i niesformalizowanym.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego