Dobre praktyki testowania

Testowanie w metodykach Agile

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Dla testera z tradycyjnym wykształceniem i doświadczeniem w modelu kaskadowym czy modelu V Agile oznacza wiele wyzwań. Należą do nich: (pozornie) mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty czy bezpośrednia komunikacja.

Celem szkolenia jest przygotowanie testera do pracy w środowisku Agile i pokazanie, jak skutecznie odnaleźć się w tej rzeczywistości. Na szkoleniu uczestnicy poznają popularne praktyki metod zwinnych oraz zrozumieją jaką rolę pełni tester w Agile.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu.

Zakres tematyczny

 • Metody zwinne, czyli co to jest Agile?
  • Agile Manifesto
  • Zestawienia Agile oraz metod klasycznych
  • Metody w Agile
  • Kanban
  • XP
 • Zwinne podejście na przykładzie Scrum
 • Zwinne wymagania i planowanie
  • User Story
  • Backlog
  • Persona
  • Planning poker
  • Dokumentacja testów w Agile
 • Rola testera w Agile
  • Zwinna rzeczywistość
  • Kwadrant testowania Agile
  • Piramida testów
  • TDD i ATDD
  • Continuous Integration
  • Testowanie eksploracyjne
  • Metryki i wizualizacja
 • Zapewnianie jakości w Agile
  • DoD
  • Agile loop (inspekcja&adaptacja)
  • Retro testowe

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie  jest przeznaczone dla testerów i managerów testów, którzy znają już techniki tradycyjnego testowania, a teraz pracują lub będą pracowali w projektach prowadzonych przy użyciu metod zwinnych

Jest odpowiednie także dla wszystkich testerów oprogramowania zainteresowanych metodologią zwinną.

Jak się przygotować?

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. 

Metody nauczania

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Testowanie w metodykach Agile” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Korzyści

Na szkoleniu dowiesz się, jak:

 • poruszać się w świecie Agile
 • najlepiej wspierać swój zespół i czego może oczekiwać od pozostałych członków zespołu
 • planować i szacować swoją pracę
 • szybko tworzyć dokumentację testową i raporty
 •  kiedy wykonywać zadania testowe w trakcie trwania iteracji. 

Trenerzy