Trener

Radek Smilgin

Radek Smilgin

Niezależny konsultant i trener z zakresu inżynierii wymagań oraz testowania i zapewnienia jakości aplikacji. Tester i Manager Testów  a także Trener szkoleń z zakresu testowania oprogramowania oraz analizy wymagań.

Twórca serwisów testerzy.pl.  Pomysłodawca i organizator TestingCup - Mistrzostw w Testowaniu Oprogramowania.

Autor publikacji z obszaru testowania i zapewniania jakości. Ambasador i prelegent polskich i zagranicznych konferencji testerskich.Tłumacz sylabusa ISTQB®. 

Ekspert testów z doświadczeniem w następujących dziedzinach: 

 • Proces testowania
 • Audyty i ocena organizacji testerskich na bazie Test Process Improvement i Test Maturity Models
 • Testy funkcjonalne 
 • Testy niefunkcjonalne
 • Narzędzia: Rational, HP / Mercury, Open- Source 
 • Wdrożenie procesu testowego
 • Testowanie w procesach wytwórczych oprogramowania 

Posiadane certyfikaty:

 • REQB Certified Professional for Requirements Engineering
 • ISEB Practitioner Certificate in Software Testing
 • ISTQB® Poziom Zaawansowany- Kierownik Testów
 • ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Functional Tester
 • ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Technical Tester
 • FULL ISTQB® Certified Tester Advanced Level
 • ISTQB® Poziom Podstawowy
 • Certyfikowany Scrum Master PSM-1

Posiadane akredytacje:

 • Trener ISTQB® Poziom Podstawowy
 • Trener ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów
 • Trener ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
 • Trener ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów
 • Trener ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy Agile - Tester Zwinny

 

Prowadzone szkolenia

Pozostali trenerzy