Trener

Adam Roman

Adam Roman

Informatyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie od wielu lat prowadzi badania, wykłady i seminaria z testowania oprogramowania i zapewniania jakości. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Współtwórca studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” na UJ. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania nad nowymi metrykami jakości oprogramowania, testowanie mutacyjne oraz efektywne techniki projektowania testów. W ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego współpracował nad międzynarodowymi normami ISO/IEEE 29119 Software Testing Standard oraz ISO/IEEE 25000 System and Software Quality Requirements and Evaluation.

 

Autor monografii „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing" (Springer 2018), a także książki "A Study Guide to the ISTQB Foundaton Level 2018 Syllabus. Test Techniques and Sample Mock Exams" (Springer 2018) oraz szeregu publikacji naukowych i popularyzatorskich w obszarze testowania. Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach testerskich (m.in. EuroSTAR, TestWell, TestingCup, TestWarez, KraQA, WarszawQA).

 

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ISTQB zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Recenzent sylabusa i przykładowych pytań testowych dla modułu ISTQB Model-Based Tester. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced Level) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer).

 

Zwolennik racjonalnego działania i myślenia systemowego.

 

 

Prowadzone szkolenia

Pozostali trenerzy