Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów Technical Test Analyst - Advanced Level

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z poprawnym analizowaniem i raportowaniem wyników testów, pogłębienie ich wiedzy na temat białoskrzynkowych technik testowania, technik projektowania testów i automatyzacji oraz zrozumienie roli technicznego analityka testów. 

Szkolenie przygotowuje także do egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Technical Test Analyst.

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

Uczestnik zna:

 •      Zaawansowane techniki testowania oprogramowania
 •      Zasady działania i zastosowania narzędzi do testowania statycznego i dynamicznego
 •      techniki testowania białoskrzynkowego i czarnoskrzynkowego
 •      Zasady i dobre praktyki testowania opartego na ryzyku
 •      Standardów i dobre praktyki testowania oprogramowania (ISTQB®, IEEE Standard 829,TMMI) 

Uczestnik potrafi: 

 • Projektować i wykonywać testy strukturalne     
 • Dobierać odpowiednie techniki i narzędzia testowania do danego projektu       
 • Analizować kod i wykonywać testy biało- i czarnoskrzynkowe       
 • Identyfikować i oceniać ryzyko testowe    
 • Raportować wyniki testów i identyfikacji defektów

Uczestnik prezentuje:

 •     Etyczne podejście do testowania oprogramowania
 •     Zaangażowanie w jakość oprogramowania
 •     Otwartość na nowe idee i wyzwania
 •     Umiejętność pracy zespołowej i komunikacji
 •     Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
   

 

ISTQB® Accredited Training Provider
ISTQB® Accredited Training Material

Zakres tematyczny

 • Zadania Technicznego Analityka Testów w testowaniu opartym na ryzyku 
 • Białoskrzynkowe techniki testowania 
 • Analiza statyczna i dynamiczna 
 • Charakterystyki jakościowe w testach technicznych
 • Przeglądy 
 • Narzędzia testowe i automatyzacja testów 

 

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób będących w zaawansowanym punkcie swojego rozwoju zawodowego.  Doskonałe dla testerów, analityków testów, konsultantów, ale także dla kierowników i wszystkich uczestników procesu zbierania i analizy wymagań.
Do przystąpienia do egzaminu certyfikującego niezbędne jest posiadanie certyfikacji na poziomie podstawowym.

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 
 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów:

 • prezentację szkoleniową
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl
 • egzamin próbny ISTQB® w nieograniczonej ilości (pytania generowane losowo)

Korzyści

Dla Uczestnika

•    zdobycie umiejętności rozpoznawania i klasyfikowania ryzyk związanych z wydajnością, bezpieczeństwem i niezawodnością systemów
•    zdobycie umiejętności zapewniania elementów technicznych niezbędnych do planowania, projektowania i wykonywania testów
•    zdobycie umiejętności ograniczania ryzyk występujących w procesie testowania
•    zdobycie umiejętności korygowania cech jakościowych kodu i architektury przy wykorzystaniu różnorakich technik analizy
•    zrozumienie problemów technicznych i koncepcji związanych ze stosowaniem automatyzacji testów wraz z umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi do automatyzacji zadań
•    przygotowanie do egzaminu  ISTQB® Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów

Dla Organizacji

•    eliminacja ryzyk związanych z wydajnością, bezpieczeństwem i niezawodnością systemów
•    usprawnienie procesów testowych poprzez automatyzację zadań
•    efektywniejsza współpraca zespołu testerskiego z programistami
 
 

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png